Jakým chybám se vyvarovat při zateplování fasád

Jakým chybám se vyvarovat při zateplování fasád

Při zateplování fasád je velmi důležité držet se jistých technologických standardů a vyvarovat se častým chybám, které mohou znehodnotit celý účel stavby či minimálně prodloužit dobu návratnosti investice, respektive přinášet další náklady spojené s údržbou či opravami. V následujícím článku se podíváme na nejčastější chyby při montáži zateplovacích systémů a zároveň si blíže popíšeme ty nejzásadnější kroky.

 

Nedostatečná příprava podkladu pro montáž

Velmi důležitá je při montáži zateplovacího systému příprava podkladu, který by měl být soudržný, aby nehrozilo jeho odtržení či vytržení hmoždinek, a zároveň dostatečně pevný. Pro ověření je možno využít jednoduchý test - nalepit na lepicí maltu několik zkušebních “terčů” z polystyrenu, které se po několika dnech pokuste odtrhnout. Poškodí-li se polystyren a ne podklad, pak je vše v pořádku. Analogický test je možno provést i s hmoždinkami.

 

Špatná montáž izolantu

Při montáži zateplovacích systémů je důležité nanést maltu po celém obvodu izolační desky. Mezi jednotlivými deskami pak nesmí být ponechány volné spáry, které musí být vyplněny tepelným izolantem. Obě tyto chyby by mohly zapříčinit prokreslení hran desek přes omítku. Důležité je také respektovat pravidlo, že hrany desek izolantu musí být vzdáleny minimálně deset centimetrů od okrajů oken.

 

Nedostatečné či špatně provedené ukotvení hmoždinkami

Mezi časté chyby, se kterými se setkáváme při kotvení zateplovacího systému, se řadí nedodržení kotevního plánu a použití nedostatečného počtu hmoždinek. Dále se často setkáváme s poškozeným talířkem hmoždinek, jejich nekolmým ukotvením, příliš hlubokým zakotvením do izolantu, či zanecháním dutin pod talířkem hmoždinek.

 

Další časté chyby

S dalšími chybami se můžeme setkat například při montáži zakládacích lišt, které sice v zateplovacím systému být nemusí, ale pokud tam již je, tak musí být správně a pečlivě usazena. Jednotlivé lišty k sobě musí být spojeny spojivkami, stejně tak je tomu i při spojování zakládacích lišt, které by měly být spojeny systémovým řešením, následky nesprávného napojení jsou však spíše estetické. Často bývají špatně osazeny i rohové lišty, což může vyústit ve vznik trhlin. Důležité je dbát na to, aby mezi rohovou lištou, která má být nanášena do vrstvy stěrkového tmelu, a izolantem nevznikla dutina. U nanášení základní vrstvy se pak musí dát pozor na to, aby měly jednotlivé pruhy výztužné síťoviny dostatečné přesahy. Výztužná síť zde zároveň musí být důsledně natažena přes hrany lišt.

Příliš tenká vrstva omítky

Finální nanášení omítky by mělo být provedeno důkladně, jelikož není možno ji opravit bez viditelných estetických následků. Omítka by měla být z certifikovaných materiálů. Mezi nejzásadnější zde vznikající problém je výskyt plísní.